In this article, as in previous ones, the author explains how we can understand Burning Man as a Dessertic Creative City, bearing in mind recent literature about Florida or Landry among others. At the end of the article, the author asks the reader to reflect on...

This article describes what I found in the 2008 Burning Man edition and how we can explain such an amazing and weird collective behaviour. Words that are explained: #participation #communities #creative At the end of the article, the author suggests playing with words in order to apply and connect North American context with the Basque one. --- Irudikatu ahal izango zenukete honakoa: 48.000 lagun desertu batera joan eta astebetez guztien partehartze interaktiboaren bitartez, auzolanean, hutsetik hasita, hiri sortzaile bat eraikitzea? Ez da desertuko espejismoa. Benetakoa da. Eta zin dagizuet, ezin da deskribapenean, han bizi izandakoa azaldu.